VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Ензимни Анализи

В нашите лаборатории работят отлично обучени химици и техници с дългогодишни знания и опит в индустрията. Наличието на високотехнологично лабораторно оборудване позволява точни анализи и тестване. По този начин можем да осигурим анализи на ензимната активност за широк спектър от продукти, пазари и индустрии.

Нашите учени и техници предоставят решаващата лабораторна подкрепа, от която имате нужда, за да можете да ръководите своя бизнес и да постигнете своите научноизследователски и развойни цели.

Ензимни Анализи По Заявка

Ензимен анализМерна единицаКод
Неутрална ПротеазаHydrolysis of casein @ pH 7.0 and 30°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 005/1
Неутрална Протеаза Hydrolysis of casein @ pH 7.0 and 37°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 062
Кисела Протеаза Hydrolysis of casein @ pH 2.6 and 30°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 063
Протеаза HUTHydrolysis of hemoglobin @ pH 4.7 and 40°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 005/2
β-ГлюканазаHydrolysis of β-glucan @ pH 6.8 and 45°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 001
ЦелулазаHydrolysis of Na-CMC (carboxymethyl
cellulose- sodium salt) @ pH 5.0 and 50°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 002
α-Галактозидаза Hydrolysis of p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside
@ pH 5.5 and 37°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 007
КсиланазаHydrolysis of AZCL-wheat arabinoxylan
@ pH 4.7 and 40°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 004/1
Ксиланаза Hydrolysis of AZCL-wheat arabinoxylan
@ pH 4.7 and 50°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 004/3
Ксиланаза BXUHydrolysis of birch xylan @ pH 5.3 and 50°C
(UV-VIS spectroscopy)
РП 004/2
Фитаза PPUHydrolysis of sodium phytate @ pH 5.0
and 37°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 008/1
Фитаза FTUHydrolysis of sodium phytate @ pH 5.5 and 37°C (UV-VIS spectroscopy)РП 008/2
МананазаHydrolysis of AZCL-galactomannan @
pH 4.0 and 40°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 023
Липаза FIPHydrolysis of olive oil @ pH 7.0 and
37°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 003
ФосфолипазаHydrolysis of L-α-phosphatidylcholine
@ pH 7.0 and 37°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 044
Бактериална АмилазаHydrolysis of soluble starch @ pH 6.0
and 30°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 006/1
Гъбна Амилаза Hydrolysis of soluble starch @ pH 4.7
and 30°C (UV-VIS spectroscopy)
РП 006/2