VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Билкови екстракти

vsv-herbal

Имаме удоволствието да предложим висококачествени, концентрирани и пречистени екстракти от редки български лечебни растения:

Сух екстракт от Български Tribulus Terrestris (60% фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин)

Сух екстракт от Geranium sanguineum

Сух екстракт от Cichorium intybus

Сух екстракт от Tanacetum vulgare L.

Сух екстракт от Cotinus coggygria

Сух екстракт от Urtica Dioica

Сух екстракт от Hypericum perforatum

Сух екстракт от Ginkgo biloba

Сух екстракт от Solidago virgaurea (Златна пръчица)

Екстрактът от български Tribulus е един от най-популярните ни билкови екстракти и можем с гордост да кажем, че в момента ние сме водещ производител в България. С нашата уникална ноу-хау технология и повече от 20-годишен опит в процеса на производство, сме усвоили и разработили производството на Tribulus екстракт до съвършенство.

Mожем да предложим и други растителни екстракти по поръчка на клиента.
Всички наши екстракти са стандартизирани до високи нива на активните субстанции.