VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Cotinus coggygria

Cotinus-coggygria

Характеристика на растението Cotinus coggygria Scop.

Растението Cotinus coggygria Scop. представлява висок храст от семейство Anacardiaceae, с пристъблени тъмно зелени, с восъчен блясък листа, разпространен по сухи и каменливи места, из храсталаци и светли дъбови гори, навсякъде в по-топлите части на страната. Съдържа дъбилни вещества, около 20% галотанини, флавоноидни съединения и някои органични киселини.
В народната медицина отвара от смрадлика външно се използва за лечение на гнойни рани по кожата и катари от различен произход, а вътрешно при рани по лигавиците и чревни разстройства. Основното активно вещество в растението са танините – нееднородна химична група съединения с общото свойство, че предизвикват коагулация на белтъчните вещества, като се свързват необратимо с тях. Това свойство се проявява в адстрингентното и антисептично действие на продуктите от растението.

Определение: Продукт от суха листна маса на растението Cotinus coggygria.

Характеристика: Светло кафяв до кафяв аморфен прах, със специфичен аромат, малко разтворим във вода и 50 % етанол.

Идентичност: А, В
A: Дъбилни вещества (танини) – цветна реакция
В: Флавоноиди – цветна реакция

Изпитване за чистота:
Реакция на разтвора рН: от 3.8 до 5.0
Сулфатна пепел, %, не повече от: 10.0
Тежки метали, %, не повече от: 0.001
Загуба при сушене, %, не повече от: 5.0

Съдържание на активни вещества:
Полифеноли, изчислени като катехин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 30.0
Танини, изчеслени като танин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 32.0
Флавоноиди, изчислени като апигенин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 15.0
Флавоноиди, изчислени като кварцетин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 2.0

Методи за контрол: Качеството на продукта се контролира съгласно Фирмена документация, където са включени методите на анализ и тяхното валидиране по отношение на линейност и повторимост.

Условия на съхранение: да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Действие и приложение: Сухият екстракт от Cotinus coggygria притежава изразено адстрингентно и противовъзпалително действие основно по лигавиците и в стомашно-чревния тракт. Използва се като антисептично средство, при афти и разстройства, предизвикани от гнилостни бактерии.
Използва се самостоятелно, или в комбинация с други растителни екстракти при получаване на хранителни и фуражни добавки.

Cotinus-coggygria2


.......................