VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Geranium sanguineum

Geranium-sanguineum

Характеристика на растението Geranium sanguineum

Geranium sanguineum (Кръвен здравец) e многогодишно тревисто растение от семейство Geraniaceae, със силно развито коренище. При отрязване корените са розови и след престой на въздух стават червени. След измиване се сушат на въздух или в сушилни при температура 40-45оС. Изсушените коренища отвън са червено-кафяви, а отвътре – с червен отенък. В състава на растението влизат някои флавоноиди, катехинови танини, полифенолни киселини, кондензирани танини, сескитерпенови лактони и др. В народната медицина отвара от растението се използва като кръвоспиращо средство, също така при малокръвие и цироза на черния дроб.

Определение: Продукт от изсушени корени на растението Geranium sanguineum.

Характеристика: Червено кафяв до кафяв аморфен прах, със специфичен аромат, малко разтворим във вода и 50% етанол.

Идентичност: А, В, С
A: Моноциклични сескитерпени (гермакрон) – цветна реакция
В: Дъбилни вещества – цветна реакция
С: Флавоноиди – цветна реакция

Изпитване за чистота:
Реакция на разтвора рН: от 3.5 до 4.5
Сулфатна пепел, %, не повече от: 10.0
Тежки метали, %, не повече от: 0.001
Загуба при сушене, %, не повече от: 5.0

Съдържание на активни вещества:
Дъбилни вещества, изчислени като танини, на сухо вещество, %, не по-малко от: 25.0
Полифеноли, изчислени като катехих, на сухо вещество, %: 22.5 – 27.5
Антоциани, на сухо вещество, %, не по-малко от: 0.3

Методи за контрол: Качествените показатели на продукта се контролират съгласно Фирмена документация, където са включени методите за анализ и тяхното валидиране по отношение на линейност и повторимост.

Условия на съхранение: да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Действие и приложение: Сухият екстракт от Geranium sanguineum се използва като антиоксидантно средство, притежава имуностимулиращо действие и се явява като инхибитор на вирусите, причиняващи инфекции.
Използва се самостоятелно, или в комбинация с други растителни екстракти при получаване на хранителни и фуражни добавки.

Geranium-sanguineum2


.......................