VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Ginkgo Biloba

Ginkgo-biloba

Характеристика на растението Ginkgo biloba

Ginkgo biloba – считано за жив фосил, то е последният оцелял вид от своя род. Някои фосили от дървото се оценяват на близо 250 милиона години. Дървото произлиза от Азия и е било разпространено почти по цялата Земя по време на средна Юра. Растението е било култивирано в зората на човешката цивилизация и е било част от нашата култура, под формата на различни екстракти и масла, използвани за подобрение на когнитивните функции и като афродизиак.
Екстрактът бива получен чрез водно-алкохолна екстракция от подготвен растителен материал и последваща концентрация на междинния течен продукт. Концентрираният течен екстракт бива изсушен, за да се продуцира крайният родукт. Използваната технология на производство гарантира пълна екстракция на активните вещества от листата на гинко, като в същото време се гарантира почти пълно отсъствие на токсичната гинкголова киселина.

Определение: Продукт от листата на растението Ginkgo biloba.

Характеристика: Светлокафяв до жълт аморфен прах със специфична миризма.

Изпитване за чистота:
Сулфатна пепел, %, не повече от: 5.0
Тежки метали, %, не повече от: 0.001
Загуба при сушене, %, не повече от: 5.0

Съдържание на активни вещества:
Гинкго флавонови гликозиди, на сухо вещество, %, не по-малко от: 24.0
Лактони, изчислени като тотално съдържание на гинкго билобалиди, лактони А, лактони B, лактони C, %, не по-малко от: 6.0
Гинкголова киселина, ppm, не повече от : 5.0

Методи за контрол: Качеството на продукта се контролира съгласно Фирмена документация, където са включени методите на анализ и тяхното валидиране по отношение на линейност и повторимост.

Условия на съхранение: да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Действие и приложение: Използва се самостоятелно, или в комбинация с други растителни екстракти при получаване на хранителни и фуражни добавки.

Ginkgo-biloba-2


.......................