VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Ензими за хранителната промишленост

vsv-Bakeryenzymes

Ензими за хранителната промишленост

Предлагаме различни ензимни добавки за хранителната индустрия:

VEMOZYMЕ® FA – гъбна алфа-амилаза
VEMOZYMЕ® X – ксиланаза/хемицелулаза
VEMOZYMЕ® L – липаза
VEMOZYMЕ® GO – глюкозооксидаза
VEMOZYMЕ® MA – малтогенна амилаза
VEMOZYMЕ® PHL – фосфолипаза
VEMOZYMЕ® W – целулаза
VEMOZYMЕ® I – инвертаза
VEMOZYMЕ® PAL – протеаза, амилаза, липаза

Също, имаме удоволствието да предложим и следните алкохолни ензими:

VEMOZYMЕ® AG – глюкоамилаза
VEMOZYMЕ® CA – целулаза
VEMOZYMЕ® PA – протеаза
VEMOZYMЕ® TA – бактериална амилаза
VEMOZYMЕ® FA – гъбна амилаза
VEMOZYMЕ® UFS – инвертаза, глюкоамилаза, гъбна амилаза


.......................