VEMO 99 Ltd is a Bulgarian manufacturer of high quality herbal and enzyme feed additives
Navigation Links

Премикс за Пчелни Семейства

vsv-bees

ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЗА ПЧЕЛИ
СТИМУЛАТОР ЗА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ВемоХерб® BEES – Иновативен продукт, ускоряващ развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.

Проведените изпитвания върху пчелни семейства с ВемоХерб® BEES показват:
увеличена яйценосна дейност на пчелните майки с 42 %;
удължена продължителност на живот при пчелите работнички с 17% ;
повишена устойчивост на пчелните семейства през зимата с 6 %;
намалена консумацията на мед през зимата с 26 %;
повишена летателна активност на пчелните семейства с 56 %;
повишена производителност на пчелните семейства с 39 %.

Проведените изпитвания върху пчелни семейства с ВемоХерб® BEES показват, че стимулиращото им подхранване с инвертиран захарен разтвор с добавен ВемоХерб® BEES по 10 mg на 1 kg пчели, дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки, така и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES, е показател за нормално развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от живота им, докато повишената яйценосна дейност на пчелите майки е показател за засилване на пчелните семейства.
Проведеното проучване показва, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES води до развитие на силни семейства, които максимално ефективно оползотворяват наличната пчелна паша.

Прилагането на ВемоХерб® BEES е със статистически достоверно положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други присъстващи на пазара стимулатори.

vsv-bees-2

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели) и на по-високата медопродуктивност, а от друга ниската цена на ВемоХерб® BEES, се доказва ефективността от неговото използване, за повишаване продуктивността на пчелните семейства и стимулиране яйценосната дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, което го диференцира от алтернативните синтетични стимулатори на пазара.

ВемоХерб® BEES е иновативен продукт базиран на хомогенна смес от растителни екстракти.
Общото физиологично действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кепферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли.

Този уникален продукт беше допълнително подобрен, с добавянето на ензимент комплекс, ВемоХерб® BEES+. Това способства за улеснението на пчеларите да приготвят инвертиран захарен сироп, както в домашни, така и в промишлени условия.