Ензими за пекарството

Ензимите са изцяло естествени молекули, които са от съществено значение за метаболитните процеси във всички живи организми. В продължение на хиляди години хората са използвали тези биокатализатори в много различни области. Хлебарството е едно от най-забележителните открития на човечеството. Хлябът има много форми и се намира във всяка култура! Днес, пекарството е общоприето наименование за производството на всички хлебни изделия (хляб, пайове, бисквити, крекери, сладки и др.). В пекарската индустрия ензимите са високо специфични и ефективни функционални съставки. Ензимите се използват, за да се подобри текстурата, обема и срока на годност на пекарските изделия. Всъщност някои препратки, посочващи ключовата роля на ензимите в хлебните изделия, датират от повече от 100 години. В днешно време значимостта на ензимите в пекарството е още по-голяма, поради ограниченията за употребата на изкуствени добавки. Ензимите се считат за спомагателни продукти, които се инактивират в готовите продукти. Като се има предвид всичко това, използването на ензими в пекарството не е само за текстура и срок на годност, но и за целите на 100% натурално производство.

Пекарски ензими ВемоЗим

 • VemoZyme® X

  ксиланаза/хемицелулаза

 • VemoZymе® W

  целулаза

 • VemoZymе® PHL

  липаза/фосфолипаза

 • VemoZyme® MA

  амилолитичен ензим

 • VemoZymе® GO

  глюкозооксидаза

 • VemoZyme® FA

  гъбична амилаза

 • VemoZyme® L

  липолитичен ензим

 • VemoZyme® PR

  чист протеазен ензим

Алкохолни ензими

Алкохолните ензими са били използвани за ферментация още от древни времена и ферментационните процеси все още се прилагат при приготвянето на много от хранителните продукти. Те могат да се произвеждат чрез техники за ферментация по икономичен начин, и в кратки срокове. Поради стабилността на производствения процес е много лесно да се правят промени и той да се оптимизира. Алкохолните ензими катализират процеса на хидролиза, при който въглехидратите се разграждат до съставните си захарни молекули. Алкохолните ензими също играят важна роля в преобразуването между алкохолите и алдехидите. Алкохолните ензими намират приложение в храни и напитки, почистващи препарати, производство на биогориво, фураж, фармацевтични продукти, биотехнологии и научни изследвания. По отношение на алкохолните ензими, които нашата компания произвежда, ние ще се радваме да ви предложим следните продукти – ензимен препарат глюкоамилаза, специално разработен за разграждане на нишесте до глюкоза в процеса на ферментация на алкохол (VemoZyme TA) и термостабилна бактериална амилаза, предназначена за хидролизирането на нишесте при широк спектър от технологични условия (VemoZyme AG).

Алкохолни ензими ВемоЗим

 • VemoZymе® TA

  амилазен ензим

 • VemoZyme® AG

  глюкоамилаза

 • VemoZyme® CA

  чист целулитен ензим

Други ензими ВемоЗим

Ензимите като цяло са протеини, които действат като биологични катализатори (биокатализатори). Те могат да се използват за катализиране на хидролизата (разграждането) на захарозата (трапезна захар) за получаване на инвертен захарен сироп (VemoZyme I ) и за подпомагане на храносмилателните процеси с протеаза, амилаза и липаза (VemoZyme PAL). Основната роля на тези ензими е да спомогнат разграждането на храната в прости хранителни вещества. Ензимите са неразделна част от световната производствена индустрия. Те играят жизненоважна роля за ускоряване на химичните процеси и ние с радост ви предлагаме нашата продуктова гама.

 • VemoZymе® I

  инвертазен ензим

 • VemoZymе® PAL

  комбинация от протеаза, амилаза и липаза за хранителни добавки